Colchicine is een medicijn tegen jicht. Het werkt op veel verschillende manieren, waaronder het activeren van ontstekingsremmende processen en het verstoren van cellen die betrokken zijn bij ontstekingen. Onderzoekers denken dat colchicine op dezelfde manier zou kunnen werken als tocilizumab (Actemra) bij COVID-19-patiënten, omdat het nuttig kan zijn als het immuunsysteem te geactiveerd wordt en er een cytokinestorm optreedt. Een grote klinische studie kijkt momenteel of colchicine, wanneer het kort na de diagnose COVID-19 wordt gegeven, de kans op ziekenhuisopname en overlijden kan verkleinen.

COLCRYS (Colchicine)

$80,00Prijs
  • Er is ook enige media-aandacht voor de COLCORONA-studie, die nog niet door vakgenoten is beoordeeld. Onderzoekers ontdekten dat het sterftecijfer en ziekenhuisopname lager was bij niet-gehospitaliseerde, hoog-risico COVID-19-patiënten die colchicine kregen in vergelijking met degenen die dat niet deden (respectievelijk 4,7% versus 5,8%). De behoefte aan mechanische ventilatie was ook lager in de colchicinegroep (0,5% vs. 1,0%). Deze bevindingen waren echter niet statistisch significant, wat betekent dat ze hadden kunnen gebeuren als gevolg van een willekeurig toeval.