Lopimune (Kaletra) is een hiv-medicijn dat een combinatie bevat van twee antivirale middelen, lopinavir en ritonavir genaamd. In-vitro- en klinische onderzoeken naar patiënten die eerder deze antivirale middelen hadden gekregen, suggereren dat ze mogelijk enige werkzaamheid hebben tegen SARS en MERS (infecties veroorzaakt door andere coronavirussen). Gegevens voor het gebruik van Kaletra in COVID-19 zijn beperkt.

Kaletra (lopinavir / ritonavir)

$155,00Prijs
  • In een gerandomiseerde studie onder 199 mensen die met COVID-19 in het ziekenhuis waren opgenomen, was er geen verschil tussen het gebruik van Kaletra en het niet gebruiken in termen van hoe lang het duurde voordat de patiënten verbeterden. Een andere kleine studie onder 127 mensen met milde COVID-19-symptomen keek naar Kaleta alleen vergeleken met Kaletra in combinatie met interferon bèta-1b en ribavirine. Ze ontdekten dat de groep die alle drie de medicijnen kreeg, sneller verbeterde en het virus sneller opruimde (7 dagen) dan degenen die alleen Kaletra kregen (12 dagen). De NIH raadt momenteel het gebruik van Kaletra voor COVID-19 af.